Oferta pracy: tłumacz

   MIĘDZYNARODOWA KOMISJA OCHRONY ODRY
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM
 
poszukuje do pracy w stałym Sekretariacie Komisji we Wrocławiu
wykwalifikowanego kandydata na stanowisko
 
TŁUMACZA (przekłady/tłumaczenia ustne)
 
kombinacje językowe: język czeski – język niemiecki
lub język czeski – język polski
 
Zakres obowiązków
Tłumacz wspiera pod względem językowym prace gremiów MKOOpZ w obszarze tematycznym dotyczącym gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ekologii, chemii, biologii i in. Do jego zadań należą:
 • tłumaczenie dokumentów (np. protokołów z posiedzeń, dokumentów fachowych, sprawozdań, korespondencji mailowej, pism etc.),
 • tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne (narady grup roboczych, spotkania, konferencje, seminaria etc.),
 • porównywanie pod względem językowym dokumentów MKOOpZ,
 • koordynowanie zleceń tłumaczeniowych.
Wymagania wobec kandydatów
 • odpowiednie wyższe wykształcenie w dziedzinie bohemistyki, germanistyki lub polonistyki (preferowana specjalizacja - tłumaczenia ustne/pisemne);
 • jako język ojczysty jeden z języków roboczych MKOOpZ - czeski, niemiecki lub polski (preferowany język czeski);
 • atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie tłumaczeń pisemnych i ustnych (konsekutywnych i symultanicznych);
 • mile widziane doświadczenie związane z wykonywaniem przekładów i tłumaczeń ustnych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ekologii, chemii, biologii;
 • znajomość programów MS Office;
 • gotowość do wyjazdów służbowych;
 • duża komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

 

Warunki zatrudnienia/wynagrodzenie
Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin od dnia 3 czerwca 2019 r. na okres trzech lat, który rozpocznie się 3-miesięcznym okresem próbnym. Następnie istnieje możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony. Wynagrodzenie przyznawane jest zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MKOOpZ.
 
Konkurs
Po wstępnej selekcji kandydatów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 20 marca 2019 r.
 
Wymagane dokumenty
Kompletne dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie świadectw, dyplomów, referencji) w jednym z języków Komisji oraz w języku angielskim należy przesłać pocztą, a także drogą mailową (np. w formacie .pdf) na adres Sekretariatu MKOOpZ.
 
Termin składania ofert
5 marca 2019 roku
 
Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
PL 50-381 Wrocław
 
tel.: +48 (71) 3267470

Ostatnia aktualizacja: 2019.01.21