Vítáme na stránkách MKOOpZ

Kvalita vody v povodí Odry

 

Seznamte se s modulem IMS-Odra. Znázorňuje hodnoty fyzikálně chemických, chemických a biologických ukazatelů, naměřené v mezinárodních monitorovacích stanicích v povodí Odry.

 

 


 

Workshop G3

 

4. září 2017 uspořádala MKOOpZ společné polsko-česko-německé havarijní cvičení přeshraniční likvidace závažného znečištění hraničních vod. Současně se konalo spojové cvičení, v jehož rámci byla předávána hlášení mezi Mezinárodními hlavními varovnými centrálami (MHVC).

 
5. září 2017 se ve Słubicích v Collegium Polonicum konal mezinárodní workshop "Likvidace hasebních vod".

 

 


 

20. výročí vzniku MKOOpZ spojené s předáním předsednictví v MKOOpZ

 

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ) se sídlem ve Vratislavi slavila 24. listopadu 2016 od 9:00 hod. v hotelu Tumski ve Vratislavi 20 let své existence.

 

 


 

Geoportál MKOO - Zveme Vás

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 2018.04.27