Grupy Robocze

Członkowie G4

 

 

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja
1 Beyer Knut przewodniczący GR oraz rzecznik delegacji niemieckiej Niemcy Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Bonn
2 Vytejčková Veronika rzecznik delegacji czeskiej Republika Czeska Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
3 Kobyliński Michał rzecznik delegacji polskiej Polska Ministerstwo Środowiska, Departament Prawny, Warszawa

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01