Grupy Robocze

Członkowie G2

 

 

L.p.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Strona Umowy

Instytucja

1

Kosierb

Ryszard

przewodniczący GR

Polska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław

2 Piotrowska Małgorzata rzecznik delegacji polskiej Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

3 Seliga-Piórkowska Aleksandra członek GR Polska Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa
4

Pietruszewski

Bartłomiej

członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

5 Zakrzewski Bogdan członek GR Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

6

Tejkalová

Jana

rzecznik delegacji czeskiej

Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

7

Kosík

Ondřej

członek GR

Republika Czeska

Český hydrometeorologický ústav, Ostrava

8

Tureček

Břetislav

członek GR

Republika Czeska

Povodí Odry, Ostrava

9

Skořepa

Jiří

członek GR

Republika Czeska Povodí Labe s.p., Hradec Králové

10

Ebner von Eschenbach

Anna-
Dorothea

rzecznik delegacji niemieckiej

Niemcy

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

11

Socher

Martin

członek GR

Niemcy

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

12

Wundrak

Peter

członek GR

Niemcy

Landestalsperren-verwaltung des Freistaates Sachsen

13

 Dreibrodt

Janek

członek GR

Niemcy

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg


Ostatnia aktualizacja: 2017.03.24